Tủ Nấu Cơm

Tủ nấu cơm, Tu nau com, Tủ nấu cơm bằng điện, Tủ nấu cơm bằng gas, Tủ nấu cơm 6 khay, Tủ nấu cơm 12 khay, Tủ nấu cơm Maxxsound... thiết bị nhà bếp, chuyên dụng dành cho khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và khu bếp công nghiệp. Các sản phẩm được bán trên toàn quốc, đảm bảo hàng chất lượng cao, giá cả cạnh tranh nhất.

tủ nấu cơm
Tủ Nấu Cơm 4 Khay Mini Dùng Điện

Tủ Nấu Cơm 4 Khay Mini Dùng Điện

Tủ nấu cơm Maxxsound nấu được từ 2 - 6 kg gạo
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 84 - 108 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 84 - 108 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 24 khay, 240 - 350 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 41 - 60 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 41 - 60 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 12 khay, 180 - 240 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 33 - 50 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 33 - 50 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 10 khay, 150 - 200 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 25 - 40 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 25 - 40 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 8 khay, 120 - 160 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 18 - 30 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Kết Hợp Gas - Điện Aptomat Nấu 18 - 30 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 6 khay, 80 - 135 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay

Tủ Nấu Cơm Điện 4 Khay

Tủ nấu cơm Maxxsound nấu được từ 12 - 20 kg gạo
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 12 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ Nấu Cơm 12 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ cơm nấu được từ 42 - 54 kg gạo, hẹn giờ aptomat
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 10 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ Nấu Cơm 10 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ cơm nấu được từ 35 - 45 kg gạo, hẹn giờ aptomat
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 8 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ Nấu Cơm 8 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ cơm nấu được từ 28 - 36 kg gạo, hẹn giờ aptomat
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 6 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ Nấu Cơm 6 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ cơm nấu được từ 21 - 27 kg gạo, hẹn giờ aptomat
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 24 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ Nấu Cơm 24 Khay Dùng Điện Hẹn Giờ Aptomat

Tủ cơm nấu được từ 84 - 108 kg gạo, hẹn giờ aptomat
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 6 Khay Kết Hợp Ga - Điện Bảng Điện Tử

Tủ Nấu Cơm 6 Khay Kết Hợp Ga - Điện Bảng Điện Tử

Tủ nấu cơm nấu 18 - 30 kg gạo, 80 - 135 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Bảng Điện Tử Cảm Ứng

Tủ Nấu Cơm Điện 10 Khay Bảng Điện Tử Cảm Ứng

Tủ cơm công nghiệp điện tử nấu được từ 35 - 45 kg gạo
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Điện 12 Khay Bảng Điện Tử Cảm Ứng

Tủ Nấu Cơm Điện 12 Khay Bảng Điện Tử Cảm Ứng

Tủ cơm công nghiệp điện tử nấu được từ 42 - 54 kg gạo
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 10 Khay Kết Hợp Ga - Điện Bảng Điện Tử

Tủ Nấu Cơm 10 Khay Kết Hợp Ga - Điện Bảng Điện Tử

Tủ nấu cơm nấu 35 - 45 kg gạo, 150 - 200 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Bảng Điện Tử Cảm Ứng

Tủ Nấu Cơm Điện 24 Khay Bảng Điện Tử Cảm Ứng

Tủ cơm công nghiệp điện tử nấu được từ 84 - 108 kg gạo
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm 12 Khay Kết Hợp Ga - Điện Bảng Điện Tử

Tủ Nấu Cơm 12 Khay Kết Hợp Ga - Điện Bảng Điện Tử

Tủ nấu cơm nấu 42 - 54 kg gạo, 180 - 240 người ăn
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Điện Nấu 18 - 30 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Điện Nấu 18 - 30 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 6 khay, khay hấp 3,5 - 5 cân
Liên Hệ Có Giá Tốt
Tủ Nấu Cơm Gas Nấu 18 - 30 Kg Gạo

Tủ Nấu Cơm Gas Nấu 18 - 30 Kg Gạo

Tủ cơm công nghiệp 6 khay, khay hấp 3,5 - 5 cân
Liên Hệ Có Giá Tốt
2