Máy Sấy Khăn

Máy Sấy Khăn công nghiệp
Máy Sấy Khăn Dùng Điện - MSK300

Máy Sấy Khăn Dùng Điện - MSK300

Máy sấy được 100 - 300 chiếc khăn, máy sấy công nghiệp
Liên Hệ Có Giá Tốt
Máy Sấy Khăn Dùng Điện - MSK600

Máy Sấy Khăn Dùng Điện - MSK600

Máy sấy được 300 - 600 chiếc khăn, máy sấy công nghiệp
Liên Hệ Có Giá Tốt